Βιβλία του Σωκράτη Κοσμίδη

IMG_2496_edited.jpg
Απάνθισμα άρθρων και σχολίων (1981)
Collection of Articles and Comments (1981)
Screen Shot 2019-07-24 at 12.05.19 AM.pn
Πολιτική για το φάρμακο (2002)
Drug Policy (2002)
Screen Shot 2019-07-24 at 12.06.21 AM.pn
IMG_2497_edited.jpg
Αυτό το κράτος μπορεί να διοικηθή;  (1996)
Can this state manage? (1996)
IMG_2495_edited.jpg
Μια <<αχρείαστη>> Συνταγματική Αναθεώρηση (2007)
An unnecessary Constitutional Revision (2007)
Εκσυγχρονισμός και μεταρρυθμίσεις (2010)
Modernization and Reforms (2010)